Proximus en Orange tekenen intentieverklaring

Proximus en Orange tekenen intentieverklaring

Proximus en Orange hebben een 'term sheet' ondertekend om tegen het einde van het jaar tot een overeenkomst te komen voor het delen van mobiele toegangsnetwerken. Beide providers hebben in een persbericht aangegeven dat de uiteindelijke overeenkomst ervoor moet zorgen dat beide ondernemingen in staat gesteld worden om beter in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar mobiele netwerk. De kwaliteit moet door de overeenkomst verbeterd worden én het moet zorgen voor een betere indoor-dekking. Tot slot moet de overeenkomst leiden tot een snellere uitrol van het 5G netwerk.

 

 

Steeds meer Europese providers kiezen ervoor om netwerken te delen. Door de fysieke infrastructuur (zendmasten) te delen, kunnen mobiele providers de efficiëntie van hun netwerken verhogen. Het delen van de mobiele toegangsnetwerken door Proximus en Orange zal een snellere en bredere uitrol van 5G in België mogelijk maken, zo stellen beide bedrijven. Ook de bestaande 2G, 3G en 4G netwerken worden hierbij betrokken. De dekking zal door het gedeelde netwerk verbeteren, met een geconsolideerd aantal mobiele sites dat naar verwachting ongeveer 20% hoger zal liggen in vergelijking met het huidige radiotoegangsnetwerk van elke mobiele aanbieder afzonderlijk.

 

1. Proximus en Orange blijven concurrenten

Hoewel de netwerken gedeeld zullen worden, blijven de providers elkaars concurrent, zo geven beide providers aan. Zowel Proximus als Orange blijven volledige controle hebben over hun eigen netwerk. Ook de kernnetwerken blijven onafhankelijk van elkaar, om differentiëring op het vlak van service en klantenervaring te garanderen.

 

Volgens Proximus en Orange zijn de belangrijkste voordelen voor de eindgebruikers en de maatschappij het verbeteren van de algemene mobiele ervaring dankzij een ruimer outdoorbereik, een betere 'deep indoor' dekking, en een snellere uitrol van 5G. Daarnaast levert het delen van netwerken ook voordelen op voor het milieu. Er zullen immers minder zendmasten nodig zijn. Hierdoor zullen er minder zendmasten in het straatbeeld te zien zijn. Ook zal het stroomverbruik een stuk minder zijn dan wanneer er extra zendmasten bij geplaatst zouden worden. Qua stroomverbruik zou er ongeveer 20% bespaard worden, wat vergelijkbaar is met het stroomverbruik van circa 10.000 gezinnen.

 

2. Joint Venture voor delen toegangsnetwerk

Onder voorbehoud van de definitieve overeenkomst, zal het gedeelde mobiele netwerk worden gepland, gebouwd en geëxploiteerd door een nieuwe 50/50 joint venture, in overeenstemming met wat gebruikelijk is in verschillende andere markten binnen de EU. Proximus en Orange zullen hun producten en diensten los van elkaar blijven commercialiseren. Zowel op het vlak van retail, bedrijven als wholesale blijven de providers concurreren.

 

In de komende maanden zullen speciale teams van beide providers alle formaliteiten meer in detail vastleggen, om tegen het einde van 2019 tot een definitieve overeenkomst voor het delen van netwerken te komen. De bedoeling is er in het eerste kwartaal van 2020 begonnen wordt met de voorbereidende werkzaamheden.

 

3. Welke versterker heb ik nodig voor Proximus en Orange?

Klanten van beide providers bellen tegenwoordig via 4G. Dit wordt ook wel Voice over LTE of VoLTE genoemd. Voorheen belde klanten via het 2G of 3G netwerken. Wanneer er een telefoongesprek gestart wordt, dan probeert de telefoon verbinding te maken met het 4G netwerk.

Veel mensen die het mobiele signaal willen versterken in een woning of een bureel, versterken enkel het 2G netwerk. Het probleem doet zich dan voor dat de telefoon nog steeds verbinding probeert te maken met het 4G netwerk.

GSM REPEATER SHOP adviseert tegenwoordig dan ook om zowel het 2G als het 4G netwerk te versterken. 2G werkt bij beide providers over de 900 MHz, 4G over de 800 MHz. Wanneer enkel 2G (900 MHz) versterkt wordt, dan blijven de problemen zich voordoen, tenzij het 4G netwerk op de telefoon uitgeschakeld wordt.

Door zowel 2G als 4G te versterken, ontvangt een mobiele telefoon automatisch het signaal vanaf een 4G versterker in plaats vanaf de zendmast. Heeft u dis geen signaal met uw mobiele telefoon? Dan adviseren wij om zowel de 800 als de 900 MHz te versterken. Zijn er nog onduidelijkheden? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.